3213 Tuotanto vihr.housu, HYG 2

gasellfirma 2016 logo